Vozači

Vozači

Vozači zaposleni u „Mankomu“ su visoko stručni kadar sa dugogodišnjim iskustvom. Od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona pređenih kilometara, garantuju maksimalnu profesionalnost u obavljanu delatnosti.

Na prvom mestu znanje, dugogodišnje iskustvo i konverzaciona upotreba stranih jezika, pružaju sigurnost i pouzdanost u poverenom im poslu.
Stalna informisanost i obuka čine vozače Mankoma specijaliste u njihovoj branši.

Težak, ali lep posao, omogućava vozačima da posete države Evrope i da uživaju u njihovim prirodnim, kao i urbanim sredinama.

Kontakti i adresa