Radionica

Radionica

Održavanje voznog parka vrši se u sopstvenoj radionici. Opremljena savremenim alatom, stručnim kadrom, radionica firme omogućuje hitne intervencije nad vozilima, kako u samom sedištu firme tako i na terenu.

Servisiranje i popravka vozila trećih lica omogućeno je uz prethodnu najavu i konsultaciju.

Mehaničarski, limarski i farbarski alati omogućuju potpuno servisno i vanredno održavanje i popravku.

Posebno izdvajamo Varenje aluminijumski delova vozila.

Rezervni delovi, koji se najčešće upotrebljavaju, spremni su u magacinu preduzeća. Odlična saradnja sa dobavljačima rezervnih delova, obezbeđuje da se potrebni delovi, kojih nema na stanju, u što hitnijem roku dobave.

Kontakti i adresa